100-jarig bestaan

In januari 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de sea-scouts in Oostende werd opgericht. 

De generatie scouts die actief was in 2014 wou dit met een gepaste eer vieren. Daarvoor werden, verspreid over het ganse jaar 2014, enkele festiviteiten georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over ons 100-jarig bestaan.
De roemrijke geschiedenis van de 2de eenheid

Met grote en kleine heldendaden van de sea-scouts

1914België heeft scheepsofficieren nodig voor de handelsvloot en de marine. Op initiatief van Koning Albert I worden in Oostende en in Antwerpen sea-scoutstroepen opgericht onder de open koepelvereniging “Sea-Scouts van België – SSB”. In Oostende worden de sea-scouts opgeleid op de vaartuigen van het Koninklijk Werk Ibis. Vanaf augustus 1914 worden de leiding en de oudste scouts opgeroepen voor het leger en stoppen de activiteiten. Eén van de scoutsleiders wordt afgevoerd in krijgsgevangenschap, een ander wordt herhaaldelijk gedecoreerd voor zijn inzet aan het IJzerfront. Patrouilleleider André Kies sneuvelt in dramatische omstandigheden drie maanden voor de wapenstilstand in 1918.

1918-1927: De scouts gaan opnieuw van start in Oostende, maar er worden geen sea-scoutsactiviteiten meer georganiseerd. Lokalen vindt men in de Oostendse stadscholen. In 1920 wordt in een plechtigheid op het Wapenplein een gidsentroep opgericht. Verkennerleider Jules Frederichs verdwijnt ‘s nachts van het kamp in Raversijde in zijn smoking om te gaan dansen in het kursaal.

1928-1939: In 1928 wordt er in Oostende opnieuw met sea-scoutsactiviteiten gestart. Na de 1ste sea-scoutseenheid in Antwerpen wordt dit de 2de eenheid van de koepelvereniging SSB. De 2de eenheid telt een dertigtal leden, vergadert in het huis van reder John Bauwens en vaart met twee eigen roeisloepen. Bij de wereldjamboree in 1937 in Vogelenzang, Nederland zijn de Oostendse sea-scouts aanwezig. Lord Baden Powell spreekt de eenheid toe en reikt het ereteken “Zilveren Wolf”  uit aan de Belgische delegatieleider. Kwartiermeester André Loze wordt gestraft omdat hij met zijn roeisloep de aanlegmanoeuvre van de mailboot hinderde waarop zijn vader kapitein was.

1940- 1941: De sea-scouts verlenen hulp aan de oorlogsvluchtelingen en tijdens de Duitse bombardementen op de stad. Scoutsactiviteiten worden ingeperkt door de bezetter. Een groot deel van de leiding van scouts en sea-scouts sluit zich in het geheim aan bij het gewapend verzet tegen het naziregime. Gidsenleidster Jeanne Mirroir verzorgt gewonden van de bombardementen in het veldhospitaal in het hotel Du Plage op de zeedijk nabij het kursaal.   

1942–1944:  Alle scoutsactiviteiten worden verboden. Veel scouts uit het verzet worden gearresteerd in opeenvolgende razzia’s en gedeporteerd naar de concentratiekampen. Vijf scouts komen er om van honger en ontbering.  Welpenleider Marcel “Micky” Mechiels wordt in 1944 terechtgesteld als spion in Dortmund. 

1944-1945: Bij de bevrijding zetten de sea-scouts zich in voor het Britse commando van de stad. De Town-major drukt zijn erkentelijkheid uit voor de ondersteuning door de 2de eenheid. Vanaf oktober 1944 hervatten de gewone scoutsactiviteiten. In juni 1945 komt eenheidsleider René Declercq met gebroken gezondheid terug uit de Duitse kampen.

1945-1955:  De 2de eenheid  sea-scouts oefent in de oude handelsdokken (nu de Mercatorjachthaven) en zet haar roeisloepen in voor de hulpverlening tijdens de overstroming van het stadscentrum in 1953.  Er wordt achtereenvolgens onderdak gevonden in lokalen in de Wellingtonstraat, in bunkers langs het 1ste handelsdok en op twee wachtschepen in de achterhaven.  Verkennerleider Omer Vilain trekt in 1947 met de fiets naar de wereldjamboree in Moisson nabij Parijs.

1955-1964:  De sea-scouts tellen ondertussen meer dan 100 leden. Burgemeester Van Glabbeke opent een nieuwe nautische basis aan de Oudenburgse steenweg langs het kanaal Oostende –Brugge. Het jaar daarop trekt een grote delegatie Oostendse sea-scouts, aangevuld met een contingent Congolese kameraden, met het marineschip “Kamina” naar de wereldjamboree in Coventry, Groot-Brittannië. Kwartiermeester Pierre Kesteloot redt twee kinderen van de verdrinkingsdood uit de vijver in het Maria Hendrikapark.

1964-1967:  De eenheid moet nog maar eens verhuizen. Het wachtschip Borgers, een oude visserstrawler afgemeerd in het Vlotdok, wordt in gebruik genomen. Er wordt opnieuw een gidsentroep opgericht . De afscheuring van de SSB uit de nationale scoutsbeweging splijt ook de 2de eenheid. Een deel van de sea-scouts werkt onder de vlag van de 2de SSB, een ander deel wordt 2de eenheid FOS.  Alle langharige sea-scouts worden door eenheidsleider Roger Reunbroeck naar de militaire kapper gestuurd op de eerste dag van het kamp in Lüdenscheid.  

1967-1982:  Het wachtschip Borgers van de 2de eenheid FOS zinkt in de achterhaven, een nieuwe basis wordt gevonden aan de oever van het Zwaaidok. Scouts en gidsen spelen voortaan samen in één tak. De 2de eenheid SSB verlaat haar lokalen in het oude loodsgebouw aan de Zuidstraat en betrekt een nieuwe basis in het wachtschip Pico. In 1979 organiseren FOS en SSB voor het eerst gezamenlijk een roeicursus in Oostende. De eenheden groeien terug naar mekaar toe, maar de 2de SSB gaat verloren in 1982. Lieve Denduyver wordt de eerste vrouwelijk eenheidsleider van de 2de eenheid.

1982-1992:  De 2de eenheid kent moeilijke momenten, maar heeft opnieuw 130 leden in 1991. De houten roeisloepen worden een voor een vervangen door aluminium sloepen en de sea-scouts zeilen terug op zee.  Het eenheidstijdschrift “Westhinder” wordt gelanceerd.  In 1992 verzamelen 600 sea-scouts uit binnen-en buitenland zich voor de Blauwe Wimpel in Oostende . Senior-verkenner Marc Samyn deblokkeert de sluisdeur van de Zandkreeksluis door een dwarsgeslagen jacht recht te trekken.

1992-2000:  De Oostendse sea-scouts winnen de Blauwe Wimpel in Antwerpen. Door werken in de achterhaven moet de nautische basis in het Zwaaidok verlaten worden. Het stadsbestuur wijst de oude BLOSO-site aan de Spuikom aan als alternatief. Aspirant-verkennerleider Kurt Devriendt klimt in Dronten, Nederland over de kampomheining om toch maar te kunnen deelnemen aan de wereldjamboree.  

2002- 2014:  Vlootvernieuwing, drie nieuwe zeilsloepen 6.20 komen in dienst. Bijna gaat de 2de eenheid kopje onder. De oud-scoutsvereniging van Oostende “Ketting Noordzee” wordt opgericht. De 2de eenheid krijgt een website en een facebookpagina.  Voorbereidingen voor 100 jaar sea-scouts worden aangevat.  Akela Arne Keirens fietst met zijn eenwieler van Oudenburg naar Antwerpen en haalt 3084 euro op voor de actie Music for Life van Studio Brussel. 

Dit alles en nog veel meer ook na te lezen in het boek "Be Prepared" van Evert de Pauw.