Over ons

Wie zijn wij? 

Wij zijn 2de FOS sea-scouts groep uit Oostende. Meer dan 100 jaar 'de' nautische scoutsgroep uit Oostende & omstreken. 2de FOS duidt erop dat we aangesloten zijn bij FOS Open Scouting, de Vlaamse, pluralistische, overkoepelende Federatie. FOS draagt ons rechtelijk statuut, stippelt de grote beleidslijnen uit, organiseert permanente vorming voor leiding & leden en verzorgt de “grotere” administratie.
 

Binnen de sea-scouts Oostende hebben we de eenheid, het comité en de stam :
  • De eenheid, is een feitelijke vereniging bestaand uit de leiding en de kinderen/jongeren, verzorgt de algemene werking, kampen, extra activiteiten en de ledenadministratie. Iedere zondag worden er voor de leden, verdeeld in 6 leeftijdsgroepen van 6 tot 18 jaar, begeleide activiteiten georganiseerd. Spel en amusement, het leven op het water verkennen, samen dingen doen en verantwoordelijkheid leren nemen. Wie de kaap van volwassenheid (18 jaar) bereikt, wordt opgenomen in de leiding. De eenheid wordt momenteel geleid door Alexander Cremmery (coati@seascouts.be).
  • Het comité, dat is de VZW achter onze sea-scouts, wordt gerund door ouders, oud-scouts en sympathisanten. De VZW beheert het patrimonium, staat in voor het onderhoud van onze vloot en lokalen en levert logistieke steun waar nodig. De voorzitter van het comité is Christophe Michiels (cmichiels@gmail.com). Telefonisch te bereiken op 0478 43 99 64.
  • De stam is een groep die recent werd toegevoegd aan onze eenheid. In de Stam zitten ex-leden van de leiding die de leidersploeg nog niet zo lang verlaten hebben. De Stam wordt geleid door stamhoofd Silke Heusequin (hermelijn@seascouts.be).
     

Waar staan wij voor?

Iedereen is welkom bij de sea-scouts Oostende, zonder onderscheid. Elke overtuiging is waardevol. Er is slechts één voorwaarde: iedereen heeft respect voor de mening van anderen. We maken geen onderscheid in huidskleur, afkomst, geloof, overtuiging. Angst en vooroordelen horen niet thuis bij ons. Evenmin zijn we een militaire organisatie of een kinderopvang. We zijn een jeugdvereniging die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geeft, en als kader daarvoor sea-scouting gebruikt. Voor ons is niet vanzelfsprekend dat meisjes met poppen spelen en jongens in bomen klimmen. Het doorbreken van dergelijke rollenpatronen is dan ook één van onze doelstellingen. We kiezen daarom consequent voor een gemengde werking in alle leeftijdsgroepen. Dat is wat wij verstaan onder actief pluralisme!

 

Activiteiten

Onze vergaderingen worden gehouden op zondag. Van 14u tot 17u in het jeugdorp voor de Zeehonden en de Welpen. Van 14u tot 18u voor de andere takken en dit aan de spuikom. Meer informatie omtrent de verschillende takken.

Rekeningnummer
BE95 0013 4174 8658