Lid worden

Wijziging inschrijvingssysteem 2de FOS Westhinder

Beste scouts, ouders, vrienden en sympathisanten

Sinds enkele jaren is onze eenheid enorm gegroeid en daarom waren we genoodzaakt een inschrijvingsstop en nieuw inschrijvingssysteem te introduceren. Hieronder vind je meer uitleg hierover. 
Waarom doen we een ledenstop?

We moeten ons ledenaantal per tak binnen de perken kunnen houden. Een te grote groep kan namelijk nadelig zijn voor onze scoutswerking.
Ten eerste is het namelijk onmogelijk om alle scoutsactiviteiten vlot te laten verlopen met een te grote groep.
Ten tweede houdt het risico’s in om een te grote groep kinderen toe te vertrouwen aan een beperktere leidingsgroep. Risico’s die wij niet willen nemen, maar jullie ook niet uiteraard.
Ten derde is er een betere verstandhouding tussen de leiding en de groep kinderen bij een beperktere groep. We kunnen een betere band opbouwen en onze leden zijn niet gewoon een nummertje.
Zie het als klassen op school die ongeveer 20 leerlingen hebben.

Wat gebeurt  er dan precies?
We hebben beslist om te gaan werken met maximumaantallen per geboortejaar in plaats van maximumaantallen per tak. Zo zorgen we ervoor dat er  geen gigantische groepen overkomen bij de jaarlijkse overgangen en verspreiden we de leeftijdsgroepen egaal per tak. Concreet houdt dit in:


 

Zoals je kan zien, liggen onze huidige ledenaantallen al heel dicht bij de maximumgrens. Dit is ook te wijten aan de grote groei die we de afgelopen jaren gekend hebben en de talloze nieuwe gezichten die we mogen verwelkomen hebben bij onze jongste takken.
Een belangrijke kanttekening is dat we geen bestaande leden uitschrijven als de groep te groot is. Echter laten we de groep niet verder uitlopen.
Er zijn helaas steeds kinderen die stoppen met scouts omwille van verschillende redenen. De leiding zal dit ook steeds goed opvolgen en bij twijfelgevallen worden deze zeker gecontacteerd.
Maar, laat ons eerst even kijken hoe de effectieve inschrijving in zijn werk zal gaan.

Het nieuwe inschrijvingssysteem

Voor het nieuwe inschrijvingssysteem maken we onderscheid tussen twee groepen:

  1. Broers, zussen en kinderen van comitéleden en oud-leiding

Om in te schrijven voor volgend jaar, stuur je een mailtje naar de eenheidsleiding (seascouts@seascouts.be). Deze kinderen hebben recht op een voorinschrijving en kunnen dit tot 30 juni doen.
Dit voordeel is enkel voor (stief)broers en (stief)zussen, geen verdere familie.
Deze kinderen hebben steeds voorrang op nieuwe leden.
 

  1. Nieuwe leden

Na de inschrijving van de broers, zussen en kinderen van comitéleden en oud-leiding, komt er op onze website het aantal nog beschikbare plaatsen.
Voor nieuwe leden organiseren we twee inschrijvingsdagen. Een inschrijving op deze dag geeft nog geen 100% zekerheid op een plaats! We organiseren dit in twee dagen, om zo mensen die met vakantie zijn toch meer kans te geven op een inschrijving.

Uit de ingeschreven nieuwe kinderen worden dan het aantal nieuwe leden geloot. Dit is een onschuldige trekking waarbij we niemand bevoordelen.  We brengen deze personen allemaal persoonlijk op de hoogte midden-augustus.
Indien het aantal plaatsen volzet is, worden er 10 namen getrokken die op de wachtlijst komen te staan. Zij worden hiervan ook op de hoogte gebracht en worden verwittigd als er plaatsen vrij komen in het jaar.

Broertjes en zusjes van nieuwe leden genieten pas het jaar erna van een bevoorrechte inschrijving.

Een stevige linker,
De leiding


Lid worden?

Je kunt ten vroegste lid worden van de sea-scouts als je in het eerste leerjaar zit en tenminste 6 jaar oud bent. Meer informatie over de leeftijdsgroepen vind je bij de takken.. Een scoutsjaar begint in september en loopt tot juli. Heb je vragen, aarzel dan niet ons hiervoor te contacteren op seascouts@seascouts.be 

Wat kost lid worden?

Jaarlijks betalen de leden €50,00 lidgeld. Het lidgeld wordt voor 55% geïnvesteerd in een uitstekende verzekering die beheerd wordt door FOS (NV Arena). De andere helft draagt bij tot het onderhoud van de lokalen, onze vloot, de algemene werking (o.a. verzendingen, uitnodigingen, administratie) en het leden-tijdschriftje. Voor Zeehondjes & Welpen wordt er steeds een vieruurtje voorzien tijdens de zondagactiviteiten. Varende takken kunnen dorst lessen en/of honger stillen aan de zeebar. Naast het lidworden wordt er ook verwacht dat de leden zich een uniform aanschaffen.

Hoe schrijf ik mijn zoon/dochter in?

Inschrijven kan door het lidgeld (€50,00) te storten op het rekeningnummer van de eenheid.

BE95 0013 4174 8658