Het nieuwe jaarthema!

In 2020 - 2021 gaan we aan de slag rond Psychisch Welzijn.

In de woorden van een Fiere Fosser:

"Alle facetten van scouts: vrienden, werking van de eenheid, de glimlach op de gezichten van mijn leden en mijn leiding op een gewone zaterdagactiviteit hebben me heel vaak de moed gegeven om te vechten tegen de zwarte gedachten in mijn hoofd."

Hoe gaat het met jou?

Dit vragen we vaak aan elkaar. Soms gaat het goed, soms wat minder. We vinden het niet altijd gemakkelijk om mindere momenten met elkaar te delen. Hierop ingaan en luisteren naar elkaars verhalen: dat is de boodschap! Want bij FOS Open Scouting zorgen we voor elkaar.

Waarom vinden wij spreken over het welzijn van kinderen en jongeren belangrijk? Wel, het gaat ons allemaal aan! Psychisch welzijn is belangrijk voor iedereen. Er worden hoge eisen gesteld aan onze leden en leiding op school, thuis of op het werk. We leggen de lat voor onszelf en voor anderen soms te hoog. Het effect hiervan op ons mentaal welzijn valt niet te onderschatten. Hoog tijd om het thema psychisch welzijn onder de aandacht te brengen, want praten over je zorgen moet kunnen!

Goed in je vel - samen lukt het wel

Hoe het met jou gaat, hangt sterk samen met de sfeer in de groep. We willen een plek creëren met een veilige groepssfeer, waar iedereen zichzelf mag zijn en er ruimte is om meningsverschillen te bespreken. Jouw eenheid is een tweede thuis. Je kan er groeien en doet anderen openbloeien. Magische momenten van plezier, trots, samenhorigheid en onvergetelijke avonturen zijn daar onderdeel van. Van jouw eenheid een veilige plek maken is geen kleine opdracht. Maar samen lukt dit wel!

Even niet oké is ook oké!

De scouts is een plek waar kinderen en jongeren zich amuseren en al doende over zichzelf en de wereld leren. Iedereen heeft een grens en die kennen we niet allemaal. Wat als je het gevoel hebt dat je even niet meer kan? Als het minder gaat is het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Deze gevoelens lijken soms sterker dan jezelf... We bouwen een plek waar er niet alleen plaats is voor straffe verhalen rond het kampvuur maar ook ruimte voor een openhartig gesprek.

Deel je verhaal - zorg voor elkaar!

Wees moedig en toon je sterkste kant: probeer erover te praten! Praten met je medeleiding, medewerkers van FOS Open Scouting of professionele hulp vragen is de boodschap. Actief luisteren, openheid en ruimte geven om je gevoelens te uiten: zo krijg je een veilige sfeer.

Sterker als Jezelf!

We geloven enorm in de kracht en het talent die jongeren bezitten en dragen ons steentje bij om dit talent verder te ontdekken. Vergelijk het met een vuurvliegje: Eén vliegje afzonderlijk bezit al een grote brok energie. Samen met andere vliegjes versterkt het effect door het groepsgevoel en komt een magisch spektakel tot stand. Wordt het te druk of er ontstaan veel problemen dan heeft het vuurvliegje soms moeite met schitteren. Bovendien kan je niet zo gemakkelijk zien waaruit het vuurvliegje energie haalt. Daarom gaan we dit jaar op zoek naar hoe we onze grenzen kunnen bewaren, wat ons doet schitteren. Zo brengen we samen met de groep een lichtspektakel tot stand.

Zo veel kan scouting betekenen. Scouting is warmte geven, er zijn voor elkaar, begeleiden en samen ervoor gaan. Want in de scouts ben je sterker als jezelf!